TEHNOLOGIJA

Fima DOO je najveća kompanija domaće industrije za proizvodnju stiropor ambalaže, spaja znanje, dugu tradiciju i najsavremeniju tehnologiju sa svetskim standardima kvaliteta. Godišnje preradimo oko 3000 tona sirovine sa 20 specijalizovanih automata na kojima se primenjuje savremena svetska tehnologija. Kompletan proizvodni proces je dizajniran da bude ekološki prihvatljiv, kao glavni energetski medij u proizvodnji koristi se vodena para a tu je i mogućnost 100% reciklaže iskorišćenog materijala u našem registrovanom reciklažnom centru.
Sve to omugućava da se širok asortiman EPS proizvoda, nakon prerade i pakovanja, dostave kao visokokvalitetni proizvodi potrošačima širom zemlje i regiona uz maksimalno poštovanje rokova isporuke.

TEHNOLOGIJA

Fima DOO je najveća kompanija domaće industrije za proizvodnju stiropor ambalaže, spaja znanje, dugu tradiciju i najsavremeniju tehnologiju sa svetskim standardima kvaliteta. Godišnje preradimo oko 3000 tona sirovine sa 20 specijalizovanih automata na kojima se primenjuje savremena svetska tehnologija.
Sve to omugućava da se širok asortiman EPS proizvoda, nakon prerade i pakovanja, dostavi kao visokokvalitetan proizvod potrošačima širom zemlje i regiona uz maksimalno poštovanje rokova isporuke.

KONTROLA KVALITETA

Kvalitetni finalni proizvodi, cenovno prihvatljivi uz blagovremenu i tačnu isporuku predstavljaju put koji nas vodi do našeg glavnog cilja a to je zadovoljstvo klijenata. To je ujedno i glavni motiv da svakodnevno veliku pažnju poklanjamo kontroli kompletnog procesa proizvodnje. Ispitivanja se obavljaju u novoopremljenoj savremenoj laboratoriji od ulaznih sirovina, preko procesa proizvodnje do finalne kontrole proizvoda pre isporuke i uz primenu ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ (R&D)

Poseban deo kompanije FIMA je sektor istraživanja i razvoja što omogućava konstantan razvoj proizvoda i unapređenje samog poslovanja. Rad na novim idejama i njihovo sprovođenje u finalni proizvod su najveći izazov za mlade i talentovane zaposlene i zbog toga se polaže velika pažnja na tehničku opremljenost i osposobljenost.