EPP materijali

EPP materijali

ARPRO

ARPRO predstavlja materijal visokih performansi koji jedinstvenom kombinacijom osobina materijala pruža mnoge prednosti kako proizvođaču tako i krajnjim korisnicima: odnos male težine i velike otpornosti, termo izolacije, hemijske otpornosti, zvučne izolacije i reciklabilnosti.

Izuzetna otpornost ARPRO materijala se ogleda u njegovoj sposobnosti da bude neoštećen i da održi oblik i pored više udara. Takođe zadžava svoje osobine u širokom rasponu temperatura.

Upotreba: u auto industriji, ambalažnoj industriji, HVAC-R, industriji nameštaja…

ARPLANK

ARPLANK EPP ima najbolji odnos težine i otpornosti u odnosu na bilo koji drugi PE materijal. Visoka otpornost na vibracije, mnogo duži vek trajanja i otpornost na spoljne uticaje ga odvaja od drugih sličnih materijala i zbog toga se koristi za zaštitu osetljivih i veoma vrednih predmeta i proizvoda. Ispunjava sve uslove za upotrebu u vojnoj i automobilskoj industriji kao granam gde je potrebne extremne karakteristike u pogledu otpornosti i zaštite.

Materijal je vrlo jednostavan za obradu bilo kojom metodom sa visokom preciznošću. Zbog svojih karakteristika omogućava bolju zaštitu sa znatno manje materijala što ga čini najprihvatljivijim rešenjem u pogledu očuvanja okoline i smanjenja karbonskog otiska.