CAM sertifikat

U maju 2022. FIMA d.o.o. je zvanično sertifikovala svoj proizvod termoizolacione ploče od EPS-a tip FF NEOPOR u skladu sa zahtevima CAM-a (minimalni kriterijumi zaštite okoline) u skladu sa Uredbom od 11.10.2017. godine. CAM sertifikat omogućava stavljanje ovog proizvoda u kategoriju proizvoda koji se mogu koristiti za podsticaje u gradnji.

Za potrebe dobijanja CAM sertifikata, FIMA d.o.o. je sertifikovana i prema standardu ISO 14021:2016-Oznake i deklaracije koje se odnose na životnu sredinu – Samodeklarišuće tvrdnje u vezi sa životnom sredinom (označavanje koje se odnosi na životnu sredinu tipa II) pri čemu je deklarisano korišćenje minimum 10% reciklaže pri proizvodnji FF NEOPOR termoizolacionih ploča koje se plasiraju na tržište Italije.

Kao generali zastupnik FIMA d.o.o. na italijanskom tržištu, firma MEDINA GELUS sa gospodinom Danieleom Mingonijem na čelu je sprovela celokupan proces sertifikacije.

U procesu sertifikacije je i drugi proizvod termoizolacionih ploča na bazi EPS-a, tip F100. Dobijanje CAM sertifikata za ovaj proizvod se očekuje u narednih mesec dana.